Giải bài tập sách giáo khoa tiếng anh lớp 3 unit 7: That’s my school

Tiếp nối những bài học trước, unit 7 tiếng anh lớp 3 sẽ giới thiệu tới các em những từ vựng thuộc chủ đề trường học, Cụ thể, trong bài tiếng anh lớp 3 unit 7 các em sẽ được học về school facilities – cơ sở vật chất của trường học

1, Giải bài tập tiếng anh lớp 3 unit 7: That’s my school – Lession 1

tiếng anh lớp 3 unit 7-1

Unit 7 – That’s my school sẽ giới thiệu đến các em học sinh về những từ vựng liên quan đến trường học, tên các địa điểm tại trường học

Part 1: Look, listen and repeat

Conversation 1:

Student A: That’s my school

Student B: Is it big?

Student A: Yes, it is

Conversation 2:

Student A: That’s my classroom

Student B: Is it big?

Student A: No, it isn’t. It is small

hướng dẫn học tiếng anh lớp 3 unit 7 lesson 1 Part 2: Point and say

Sentence 1: That’s the gym

Sentence 2: That’s library

Sentence 3: That’s computer room

Sentence 4: That’s the playground

Part 3: Look, read and write

Sentence 1: That’s my classroom

Sentence 2: That’s library

Sentence 3: That’s computer room

Sentence 4: That’s the playground

tiếng anh lớp 3 unit 7 lession 1 Part 4: Let’s sing

This is the way we go to school

Go to school, go to school

This is the way we go to school

So early in the morning

This is the way we go to school

Go to school, go to school

This is the way we go to school

So early in the morning

2, Giải bài tập tiếng anh lớp 3 unit 7: That’s my school – Lession 2:

Part 1: Look, listen and repeat

Conversation 1:

Student A: Is your school big?

Student B: Yes, it is

Conversation 2:

Student A: Is your classroom big?

Student B: No, it isn’t. It’s small

tiếng anh 3 unit 7 lesson 2 Part 2: Point and say

Conversation 1:

Student A: Is the school new?

Student B: Yes, it is

Conversation 2:

Student A: Is the gym big?

Student B: Yes, it is

Conversation 3:

Student A: Is the library old?

Student B: No, it is new

Conversation 4:

Student A: Is the playground large?

Student B: No, it is old

tiếng anh lớp 3 unit 7-2

Một số từ vựng căn bản của unit 7

tiếng anh lớp 3 unit 7 lession 2 Part 3: Read and circle

Look at my school. It is beautiful. That is my classroom. It is big. And that is the computer room. It is new but small. Look at the library. It is large and new. And look at the gym. It is big but old

Question 1: The classroom is (big/ small) -> big

Question 2: The computer room is (big/ small) -> small

Question 3: The library is (old/ new) -> new

Question 4: The gym is (new/ big) -> big

tiếng anh lớp 3 unit 7 lession 2 Part 4: Write about your school

Question 1: Is your school big?

Question 2: Is the computer room new?

Question 3: Is the gym large?

Question 4: Is the library big?

3, Giải bài tập tiếng anh lớp 3 unit 7: That’s my school – Lession 3

Part 1: Let’s chant: Is your school new?

Is your school new?

Yes, it is. It’s new

Is your school big?

Yes, it is. It’s big

Is your classroom large?

No, it isn’t. It’s small

Is the playground small?

No, it isn’t. It’s large

hướng dẫn học tiếng anh lớp 3 unit 7 lesson 3 Part 2: Read and match

(1) Is that your school? (a) No, it isn’t. It’s old
(2) Is the library big? (b) Wow! It’s very nice
(3) Is the music room new? (c) No, it isn’t. It’s small
(4) This is my school (d) Yes, it is

Match:

(1) Is that your school? – (d) Yes, it is

(2) Is the library big? – (c) No, it isn’t. It’s small

(3) Is the music room new? – (a) No, it isn’t. It’s old

(4) This is my school – (b) Wow! It’s very nice

tiếng anh lớp 3 unit 7-3

Phòng học – classroom

Part 3: Read and complete

it gym playground nice classroom

 

This is my school. It is new and nice. The school (1) ____ is very large. I play and chat with my friends there. That is the library. (2) ______ is old but large. The (3) ______ is new bur small. I do excercise there. And here is my (4) _____. It is large and very (5) _______

Answers of part 3 tiếng anh lớp 3 unit 7 lession 3

This is my school. It is new and nice. The school (1) playground is very large. I play and chat with my friends there. That is the library. (2) It is old but large. The (3) gym is new bur small. I do excercise there. And here is my (4) classroom. It is large and very (5) nice

Part 4: Project: Write the names of the rooms in the school. Tell your classmate about them.

Name of the rooms in my school: classroom, gym, library, art class, music class

The library is large and new.

The art class is very beautiful and colorful

The music class is very large and it has more music equipments

Trên đây là toàn bộ đáp án các bài tập thuộc cả 3 lession trong bài tiếng anh lớp 3 unit 7 Để làm tốt những bài tập này, các em cần nắm vững các từ vựng thuộc chủ đề school facilities – cơ sở vật chất cũng như những cấu trúc ngữ pháp có liên quan.

Nguồn: ccbook.vn

Leave a Reply