Giải bài tập tiếng anh lớp 3 unit 11 sách mới – This is my family

Mở đầu cuốn sách giáo khoa tiếng Anh lớp 3 tập 2 là unit 11: This is my family. Trong bài này, các em sẽ được học về những từ vựng chỉ những người trong gia đình. Về mặt ngữ pháp, tiếng anh lớp 3 unit 11 sẽ giới thiệu đến các em về cấu trúc hỏi tuổi: How old are you?

1, Hướng dẫn giải bài tập tiếng anh lớp 3 unit 11 – This is my family – Lession 1

Giải bài tập tiếng anh lớp 3 unit 11 sách mới - This is my family-1

Unit 11 sẽ học về chủ điểm hết sức gần gũi với các em, đó là Gia đình

Part 1: Look, listen and repeat the conversation

Student A: Who’s that man?

Student B: He is my father

Student A: Really? He is young!

Student B: And that is my mother next to him

Student A: She is nice

Part 2: Point and say: Ôn tập từ vựng – ngữ pháp tiếng anh lớp 3 unit 11

Conversation 1:

Student A: Who is that?

Student B: He is my grandfather

Conversation 2:

Student A: Who is that?

Student B: She is my grandmother

Conversation 3:

Student A: Who is that?

Student B: He is my father

Conversation 4:

Student A: Who is that?

Student B: She is my mother

Conversation 5:

Student A: Who is that?

Student B: She is my sister

Conversation 6:

Student A: Who is that?

Student B: He is my (young) brother

tiếng anh lớp 3 unit 11 lession 1 Part 3: Read and complete

Question 1: This is a photo of Mai ‘s family

Question 2: The man is her father

Question 3: The woman is her mother

Question 4: And the boy is her young brother

2, Hướng dẫn giải bài tập tiếng anh lớp 3 unit 11 – This is my family – Lession 2

Part 1: Look, listen and repeat the coversations

Conversation 1

Student A: That is my brother

Student B: How old is your brother?

Student A: He is seven

Giải bài tập tiếng anh lớp 3 unit 11 sách mới - This is my family-2

Cách hỏi tuổi: ta dùng cấu trúc how old + be + S? trong đó be sẽ chia theo S trong câu

Conversation 2

Student A: That is my grandmother

Student B: How old is she?

Student A: She is sixty five

hướng dẫn học tiếng anh lớp 3 unit 11 lesson 2 Part 2: Point and say

Conversation 1:

Student A: How old is your grandfather?

Student B: He is sixty eight years old

Conversation 2:

Student A: How old is your grandmother?

Student B: She is sixty five years old

Conversation 3:

Student A: How old is your father?

Student B: He is forty two years old

Conversation 4:

Student A: How old is your mother?

Student B: She is forty one years old

Conversation 5:

Student A: How old is your brother?

Student B: He is thirteen years old

Conversation 6:

Student A: How old is your sister?

Student B: She is ten years old

tiếng anh lớp 3 unit 11 lession 2 Part 3: Let’s talk about Nam’s family

Conversation 1:

Student A: How old is Nam‘s grandfather?

Student B: He is sixty nine years old

Conversation 2:

Student A: How old is Nam‘s grandmother?

Student B: She is sixty six years old

Conversation 3:

Student A: How old is Nam‘s father?

Student B: He is forty five years old

Giải bài tập tiếng anh lớp 3 unit 11 sách mới - This is my family-3

Các bài tập đối thoại trên lớp sẽ giúp em rèn luyện kĩ năng nói

Conversation 4:

Student A: How old is Nam‘s mother?

Student B: She is forty two years old

Conversation 5:

Student A: How old is Nam‘s brother?

Student B: He is eight years old

Conversation 6:

Student A: How old is Nam‘s young sister?

Student B: She is six years old

tiếng anh lớp 3 unit 11 lession 2 Part 4: Read and complete

Hi! My name is Quan. I am ten years old. That is a picture of my family. My father is forty – four years old. My mother is thirty – nine years old. My brother is fourteen years old.

Complete the blanks of the table below

Name Age
Quan 10
His father 44
His mother 39
His brother 14

Part 5: Write about your family

Question 1: How old are you?

Answer:  I am ten years old

Question2: How old is your father?

Answer:  He is forty five years old

Question 1: How old is your mother?

Answer:  She is thirty six years old

Question 1: How old is your young brother/ sister?

Answer:  My young brother is one years old

3, Hướng dẫn giải bài tập tiếng anh lớp 3 unit 11 – This is my family – Lession 3

Part 1: Read and match

(1) Who is that? (a) I am ten
(2) How old are you? (b) He is fifty
(3) How old is your father? (c) She is forty – five
(4) How old is your mother? (d) It is my mother

(1) Who is that? – (d) It is my mother

(2) How old are you? – (a) I am ten

(3) How old is your father? – (b) He is fifty

4) How old is your mother? – (d) It is my mother

tiếng anh lớp 3 tập 2 unit 11 lesson 3 Part 2: Look, read and write

This is a photo of my (1) family. Look at the man. He ismy (2) father. He is forty – four years old. The woman next to him is my (3) mother. She is thirty – nine years old. The boy is my (4) brother. He is fourteen years old. And the little girl is my (5) younger sister. She is five years old. Can you find me and guess how old I am?

Trên đây là hướng dẫn giải toàn bộ bài tập sách giáo khoa tiếng anh lớp 3 unit 11 – This is my family. Sau bài học, các em sẽ nắm được cách giới thiệu các thành viên của gia đình như bố mẹ, ông bà, anh chị em của mình. Và cuối cùng là cách hỏi tuổi, cách trả lời cũng như học về số đếm hàng chục.

Nguồn: ccbook.vn

Leave a Reply