Hướng dẫn giải bài tập tiếng anh lớp 3 unit 3 sách mới: This is Tony

Trong chương trình sách giáo khoa mới, tiếng Anh là một trong những môn học có nhiều sự thay đổi nhất. Dưới đây là phần giải bài tập chi tiết cho môn tiếng anh lớp 3 unit 3 – This is Tony nhằm giúp cho các em học sinh cũng như phụ huynh làm quen với cấu trúc sách tiếng anh mới.

 

Xem thêm:

1, Giải bài tập tiếng anh lớp 3 unit 3 – Lession 1

Hướng dẫn giải bài tập tiếng anh lớp 3 unit 3 sách mới-1

Trong unit số 3 –  This is Tony, học sinh sẽ được học về cách giới thiệu người khác

Part 1: Listen and repeat

Câu a) Teacher: This is Tony (Đây là Tony)

Students: Hello, Tony (Xin chào, Tony)

Câu b) Teacher: And this is Linda

Students: Hi, Linda. Nice to meet you (Xin chào, Linda. Rất vui được gặp bạn)

Part 2 – tiếng anh lớp 3 unit 3 lession 1: Point and say

Câu a) Teacher: This is Linda (Đây là Linda)

Students: Hello, Linda. Nice to meet you (Xin chào, Linda. Rất vui được gặp bạn)

Câu b) Teacher: This is Peter (Đây là Peter)

Students: Hello, Peter. Nice to meet you (Xin chào, Peter. Rất vui được gặp bạn)

Câu c) Teacher: This is Tony (Đây là Tony)

Students: Hello, Tony. Nice to meet you (Xin chào, Tony. Rất vui được gặp bạn)

Câu d) Teacher: This is Quan (Đây là Quan)

Students: Hello, Quan. Nice to meet you (Xin chào, Quan. Rất vui được gặp bạn)

hướng dẫn học tiếng anh lớp 3 unit 3 lesson 1 – Part 3: Let’s talk

 

Hướng dẫn giải bài tập tiếng anh lớp 3 unit 3 sách mới-2

Chương trình tiếng Anh mới sẽ tăng cường các bài luyện nói, luyện đối thoại,…

Nam: This is Linda

Mai: Hello, Linda. Nice to meet you

Part 4: Look and write

Câu 1: Linda: This is Nam

Peter: Hello, Nam. Nice to meet you

Câu 2: Mai: This is Phong

Linda: Hello, Phong. Nice to meet you

Part 5 – tiếng anh lớp 3 unit 3 lession 1: Let’s sing

How are you

Hello, Peter. How are you?

I am fine, thank you. How are you?

Thank you, Peter. I am fine too

Let’s go to school together

How are you, Nam, Quan and Mai?

Thank you, Miss Hien, we are fine

2, Giải bài tập tiếng anh lớp 3 unit 3 – Lession 2

Part 1: Look, listen and repeat

Câu a) Student A: Is that Tony?

Student B: Yes, it is

Câu b) Student A: Is that Quan

Student B: No, it isn’t. It is Phong

Part 2 – tiếng anh lớp 3 unit 3 lession 2: Point and say

Hướng dẫn giải bài tập tiếng anh lớp 3 unit 3 sách mới-3

Cấu trúc lession 2 trong unit 3 gồm các phần như Look and repeat, Point and say,…

Câu a) Student A: Is that Peter?

Student B: Yes, it is

Câu b) Student A: Is that Tony?

Student B: Yes, it is

Câu c) Student A: Is that Mai?

Student B: No. it isn’t. It is Hoa

Câu d) Student A: Is that Mary?

Student B: No, it isn’t. It is Linda

tiếng anh lớp 3 lesson 2 – Part 3: Let’s talk

Câu a) Student A: Is that Tung?

Student B: No, it isn’t. It is Lam

Part 4: Look, read and answer

Câu a) Student A: Is that Linda?

Student B: Yes, it is

Câu b): Student A: Is that Peter?

Student B: No, it isn’t. It is Johny

Câu c) Student A: Is that Phong?

Student B: Yes, it is

Câu d) Student A: Is that Nam?

Student B: No, it isn’t. It is Thong

Part 4 – tiếng anh lớp 3 unit 3 lession 2: Read and conplete

Câu 1: Miss Hien: This (1) is Quan

Class: (2) Hello, Quan

Câu 2: Linda: Is that Quan?

Nam: No, it isn’t

It is Phong

Part 5: Look, read and write

Câu 1: Hi! I am Minh

Câu 2: This is Peter

Câu 3: And this is Johny

Câu 4: That’s Mary

Câu 5: And that ‘s Phong

3, Một số bài tập ôn tập tiếng anh lớp 3 unit 3 – Viết lại câu theo từ cho trước

Bài tập 1:

Câu 1. and Tim.  / Jane   / is / This /

Câu 2. is / This / doll. / a /

Câu 3.  are / the school gate. / at / Peter and Mary /

Câu 4. is / my / teddy bear. / This /

Bài tập 2: sách bài tập tiếng anh lớp 3 unit 3

Câu 5. am / hungry now. / I

Câu 6. chair / It / is / a /

Câu 7. is / my / This / book./

Câu 8. your / name ? / What’s /

Chữa bài

Bài tập 1:

Câu 1: This is Jane and Tim

Câu 2: This is a doll

Câu 3: Peter and Mary are at the schoolgate

Câu 4: This is my teddy bear

Bài tập 2:

Câu 5: I am hungry now

Câu 6: It is a chair

Câu 7: This is my book

Câu 8: What’s your name?

Trên đây là toàn bộ kiến thức tiếng anh lớp 3 unit 3. Sau bài này, các em học sinh sẽ biết cách giới thiệu một người khác, biết cách hỏi về người đó cũng như học được một số từng vựng liên quan dến chủ đề của bài học.

Nguồn: ccbook.vn

Leave a Reply