Soạn bài tiếng anh lớp 3 unit 15 lession 2 – Do you have any toys?

Tiếp nối chuỗi bài học từ vựng căn bản gần gũi với bé như gia đình, nhà trường, lớp học,… Tiết tiếng anh lớp 3 unit 15 lession 2 sẽ giới thiệu cho các bé về những từ vựng thuộc chủ đề đồ chơi: Do you have any toys?

Xem lại:  Hướng dẫn soạn bài tiếng anh lớp 3 unit 13: Where’s my book?

1, tiếng anh lớp 3 unit 15 lession 2 – Do you have any toys? – Part 1, 2, 3, 4 

Unit 15 sẽ giới thiệu tới các em học sinh những từ vựng thuộc chủ đề toys (đồ chơi)

Part 1: Look, listen and repeat

Conversation 1: Student A: What’s that?

Student B: It is my robot. Do you have a robot?

Student A: No, I don’t

Conversation B: Student A: Do you have a teddy bear?

Student B: Yes, I do

tiếng anh lớp 3 unit 15 lession 2 Part 2: point and say

Conversation 1: Student A: Do you have a doll?

Student B: Yes, I do

Conversation 2: Student A: Do you have a car?

Student B: Yes, I do

Conversation 3: Student A: Do you have a robot?

Student B: No, I don’t

Conversation 1: Student A: Do you have a puzzle?

Student B: No, I don’t

tiếng anh lớp 3 unit 15 lession 2 Part 3: Read and write

My toys

These are my toys on the shelf. I have a (1)_____. It is red. I have a (2)_____. It is blue. And I have a pretty (3)_______. It is Lucy. I like my toys very much. (4)_______ you have any toys? What are (5)______?

Answers of these questions:

1, car

2, ball

3, doll

4, do

5, they

tiếng anh lớp 3 unit 15 lession 2 Part 4: Let’s write

Question 1: Do you have a doll/ car/ teddy bear?

Answer: Yes, I have a doll

Teddy bear (gấu Teddy) là món đồ chơi phổ biến với lứa tuổi thiếu nhi

Question 2: What colours are your toys?

Answer: My toys are red, pink and yellow

Question 3: Where is your doll/ car/ teddy bear?

My doll is in the toy box

2, tiếng anh lớp 3 unit 15 lession 2– Do you have any toys? – Part 5

Part 5: Look, listen and repeat

Conversation 1: student A: Does your brother have a robot?

Student B: yes, he does

Conversation 2: Student A: Does he have a puzzle?

Student B: No, he doesn’t

hướng dẫn học tiếng anh lớp 3 unit 15 lesson 2 Part 5: Point and say

Conversation 1: Student A: Dose he has a yo-yo?

Student B: yes, he does

Conversation 1: Student A: Dose she has a ship?

Student B: yes, she does

Conversation 1: Student A: Does he has a plane?

Student B: No, he doesn’t

Conversation 1: Student A: Dose she has a kite?

Student B: No, she doesn’t

Nhắc đến đồ chơi xếp hình không thể bỏ qua LEGO với đa dạng các bộ sưu tập cho nhiều lứa tuổi

3, tiếng anh lớp 3 unit 15 lession 2– Do you have any toys? – Part 6, 7, 8

Part 6: Let’s sing: Linda has a little doll

Linda has a little doll

Little doll, little doll

 Linda has a little doll

Little doll, little doll

Everywhere that Linda goes

Linda goes, Linda goes

Everywhere that Linda goes,

That doll is sure to go

Part 7: Read and write

I am Phong. Peter, Mai, Nam, and Linda are my friends. We have a lot of toys. Peter has a robot and a ball. Mai has a teddy bear and a doll. Nam has a car and a plane. Linda has a yo-yo and a puzzle. I have a plane and a ship

Hướng dẫn trả lời câu hỏi tiếng anh lớp 3 unit 15 lesson 2 part 7

Question 1: What does Peter have?

Answer: Peter has a robot and a ball

Question 2: What does Mai have?

Answer: Mai has a teddy bear and a doll

Question 3: Does Nam have a car and a plane?

Answer: Nam has a car and a plane

Question 4: What does Linda have?

Answer: Linda has a yo-yo and a puzzle

Question 5: Does Phong have a kite?

Answer: Phong has a plane and a ship

tiếng anh lớp 3 unit 15 lesson 2 Part 8: Let’s chant

Do you have a doll? Yes I do. Yes I do

Do you have a car? No, I don’t. No I don’t

Dose he has a puzzle? Yes, he does. Yes he does

Does he have a plane? No, he doesn’t. No, he doesn’t

Dose she has a robot? Yes, she does. Yes, she does

Dose she has a teddy bear? No, she doesn’t. No, she doesn’t

Về ngữ pháp, chương trình tiếng anh lớp 3 unit 15 lession 2 vẫn tiếp tục xoay quanh các mẫu câu coe bản của thì hiện tại đơn, dạng câu hỏi yes/ no question với trợ động từ (do/ does) và một số câu hỏi dạng wh-question đơn giản. Các em chú ý ghi nhớ cấu trúc và luyện tập trong các chuyên đề speaking, writing của bài nhé!

Nguồn: ccbook.vn

Leave a Reply