Show Posts in

Ôn tập tiếng anh lớp 3 unit 6 : Stand up!

Trong chương trình môn tiếng Anh thí điểm sử dụng bộ sách giáo khoa mới, ngay từ bậc tiểu học các em học sinh đã được học cả 4 kĩ năng nghe nói đọc viết. Cụ thể, trong tiết tiếng anh lớp 3 unit 6 học sinh sẽ …